Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE W 2016 R.

PDFInformacja_o_ponownym_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_MIĘSO_publikacja_17.12.2015 r..pdf
 

PDFInformacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_publikacja_2.12.2015 r..pdf
 

DOCZBIORCZE ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT_publikacja_30.11.2015 r..doc
 

DOCOgłoszenie_mięso_2016.doc
DOCSIWZ_mięso_2016.doc
DOCzal_nr_1.doc
DOCzal_nr_2.doc
DOCzał_3 umowa.doc
DOCZal_nr_4_oświadczenie.doc
DOCzał_nr_5.doc
DOCzał_nr_6.doc
 

Wersja XML