Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki naboru

                                                                                                           WYNIKI NABORU 2021r.

PDF07.04.2021r. Informacja o wynikach naboru w DPS w Klisinie na stanowisko Kierownika Zespołu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Głubczycach.pdf
PDF06.04.2021r. Ogłoszenie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalnena Kierownika Zespołu DPS w Klisinie filia w Głubczycach.pdf
 

 

                                                                                                          WYNIKI NABORU 2020r.

PDF29.09.2020r. Informacja o wynikach naboru w DPS w Klisinie na stanowisko Kierownika Zespołu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Boboluszkach.pdf
PDF23.09.2020r. Ogłoszenie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na Kierownika Zespołu DPS w Klisinie filia w Boboluszkach.pdf

                                                                                                            WYNIKI NABORU 2018r.
 

PDF24.10.2018r. Informacja o wynkiach naboru na stanowisko kierownika zespołu DPS Klisino filia w Bliszczycach.pdf
PDF24.10.2018r. Informacja o wynkiach naboru na stanowisko kierownika zespołu DPS Klisino filia w Branicach.pdf
PDF24.10.2018r. Informacja o wynkiach naboru na stanowisko kierownika zespołu DPS Klisino filia w Dzbańcach.pdf
 

PDF12.10.2018 Ogłoszenie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownika zespołu DPS Klisino filia w Bliszczycach.pdf
PDF12.10.2018 Ogłoszenie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownik zespołu DPS Klisinie filia w Branicach.pdf
PDF12.10.2018 Ogłoszenie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownika zespołu DPS Klisino filia w Dzbańcach.pdf
 

 

Wersja XML