Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za 2021r.

PDFBilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r..pdf
PDFInformacja dodatkowa za rok 2021.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r..pdf
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień 31.12.2021r..pdf
 

Wersja XML