Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont budynku DPS w Klisinie Filia w Radyni z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Remont budynku DPS w Klisinie Filia w Radyni z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/3dd92177-dc23-43ed-853b-c582cb3a2fe2

Wersja XML