Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Głubczycach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”

"Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Głubczycach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9_2019 30.07.2019r..pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert 22.07.2019r..pdf

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFzał_nr_1.pdf
PDFzal_nr_2.pdf
PDFZal_nr_3_oświadczenie.pdf
PDFzał_4 umowa.pdf
PDFzał_ nr_5.pdf
PDFzał_nr_6.pdf
PDFzał_nr_7.pdf
PDFzał_nr_8 grupa kapitałowa.pdf
PDFzał. nr 9 oświadczenie.pdf
PDFzał. nr 10.1.1 BIOS1..pdf
PDFzał. nr 10.1.2 BIOS2..pdf
PDFzał. nr 10.1.3 BIOS3..pdf
PDFzał. nr 10.1.4 BIOS4..pdf
PDFzał. nr 10.1.5 Ifor.1..pdf
PDFzał. nr 10.1.6 Izba.05.19..pdf
PDFzał. nr 10.1.7 mapa.pdf
PDFzał. nr 10.1.8 op.tech.9..pdf
PDFzał. nr 10.1.9 op.zag.2..pdf
PDFzał. nr 10.1. 10 Ośw.proj..pdf
PDFzał. nr 10.1.11 P.Zag.aktual..pdf
PDFzał. nr 10.1.12 Rys.1i..pdf
PDFzał. nr 10.1.13 Rys.2..pdf
PDFzał. nr 10.1.14 Rys.2i..pdf
PDFzał. nr 10.1.15 Rys.3..pdf
PDFzał. nr 10.1.16 Rys.3i..pdf
PDFzał. nr 10.1.17 Rys.4..pdf
PDFzał. nr 10.1.18 Rys.5..pdf
PDFzał. nr 10.1.19 Opis Techniczny - PPOŻ.pdf
PDFzał. nr 10.1.20 Rys.6..pdf
PDFzał. nr 10.1.21 Rys.7..pdf
PDFzał. nr 10.1.22 Rys.8..pdf
PDFzał. nr 10.1.23 Rys.9..pdf
PDFzal. nr 10.1.24 Rys.10..pdf
PDFzał. nr 10.1.25 Rys.11..pdf
PDFzał. nr 10.1.26 spis treści.pdf
PDFzał. nr 10.1.27 STR.tyt..pdf
PDFzał. nr 10.1.28 winda1..pdf
PDFzał. nr 10.1.29 winda2..pdf
PDFzał. nr 10.1.30 winda3..pdf
PDFzał. nr 10.1.31 Wyt.Kons.1.pdf
PDFzał. nr 10.1.32 winda4..pdf
PDFzał. nr 10.2.1 izba el..pdf
PDFzał. nr 10.2.2 Op1..pdf
PDFzał. nr 10.2.3 Op2..pdf
PDFzał. nr 10.2.4 Op3..pdf
PDFzał. nr 10.2.5 Op4..pdf
PDFzał. nr 10.2.6 Op5..pdf
PDFzał. nr 10.2.7 Op6..pdf
PDFzał. nr 10.2.8 Ośw. el..pdf
PDFzał. nr 10.2.9 rys.E1..pdf
PDFzał. nr 10.2.10 rys.E2..pdf
PDFzał. nr 10.2.11 rys.E3..pdf
PDFzał. nr 10.2.12 upr.el.1.pdf
PDFzał. nr 10.2.13 upr.el.2.pdf
PDFzał. nr 10.3.1 izba.05.19..pdf
PDFzał. nr 10.3.2 op. konstr..pdf
PDFzał. nr 10.3.3 Op.geo..pdf
PDFzał. nr 10.3.4 ośw.proj..pdf
PDFzał. nr 10.3.5 rys.01.k..pdf
PDFzał. nr 10.3.6 rys.02.k..pdf
PDFzał. nr 10.3.7 rys.03.k..pdf
PDFzał. nr 10.3.8 rys.04.k..pdf
PDFzał. nr 10.3.9 rys.05.k..pdf
PDFzał. nr 10.3.10 rys.06.k..pdf
PDFzał. nr 10.3.11 rys.07.k..pdf
PDFzał. nr 10.3.12 rys.08.k..pdf
PDFzał. nr 10.3.13 rys.09.k..pdf
PDFzał. nr 10.3.14 rys.010.k..pdf
PDFzał. nr 10.3.15 spis treści.k..pdf
PDFzał. nr 10.3.16 str.tyt.k..pdf
PDFzał. nr 10.3.17 upr.1..pdf
PDFzał. nr 10.3.18 upr.2..pdf
PDFzał. nr 11 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

Wersja XML