Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia 2019

"Wykonanie prac konserwatorskich w zabytkowym parku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie"

PDFZapytanie ofertowe - prace konserwatorskie park w Klisinie.pdf
PDFzał. nr 1 Formularz oferty.pdf
PDFzał. nr 2 RODO.pdf
PDFzał. nr 3 - pozwolenie konserwatora nr 262, 263.pdf
PDFzał. nr 4 - projekt.pdf
PDFzał. nr 5 - przedmiar robót.pdf

 

Wykonanie projektów budowlanych instalacji fotowoltaicznej dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100 i budynków podległych filii: Bliszczyce, Boboluszki".
 

PDFZapytanie ofertowe - wykonanie projektów budowlanych instalacji fotowoltaicznych.pdf
 

Wersja XML